1111111111111
2222222222222
OK
Mezőnagymihály címere
MEZŐNAGYMIHÁLY
MEZŐNAGYMIHÁLY


Felhívás az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére


A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a
növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön
jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti
hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben
az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad.

Mezőnagymihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017.(V.31.) rendelete 3.§. alapján a kerti hulladék égetését
keddi és csütörtöki napokon 8.00 - 18:00 óra között, szélcsendes időben lehet végezni.

Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: 54/2014. BM. r.) 226. §-a alapján előzetesen engedélyeztetni kell a
tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés).

Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütésfőzés a tűz állandó felügyelete mellett.

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az 54/2014. BM r. rendelet tartalmazza.

Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is
tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.
A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett
tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot
szabhat ki.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (www.katasztrofavedelem.hu; www.baz.katasztrofavedelem.hu),
vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu).