1111111111111
2222222222222
OK
Mezőnagymihály címere
MEZŐNAGYMIHÁLY
MEZŐNAGYMIHÁLY

Mezőnagymihály címere, pecsétje és zászlaja

Borsod vármegye levéltár őrzi a község régi pecsétnyomóját, amelynek latin nyelvű körirata: SIGILLUM NAGY MIHALYIENSE /magyarul: Nagymihály pecsétje/. A pecséten ábrázolt címer: A pajzsban füves talajon egy bárány lépked, a pajzsot koronás sisak ékesíti, melynek sisakdísze növekvő, szablyát tartó oroszlán. A pecséten évszámot is láthatunk/1722/, ami készítésének idejére utal. Borsod vármegye levéltárában lévő régi iratok tanulsága szerint ezt a pecsétet használta a község a 18.-19. században. Egy múlt századi, az ország címereit tartalmazó kiadvány rajzban közölte a címeres pecsét képét, jelölve a színeket is. A pecsétnyomó és az utóbbi ábrázolás alapja lehet a régi címer megújításának, s a zászló megtervezésének. A 270 éves régi címer oly szép és kifejező, hogy rajta változtatni, akár hozzátenni, akár elvenni, fölösleges lenne. Egyébként is minél régibb egy címer, annál értékesebb. A címernek továbbá nem feladata, hogy kifejezze a gazdaság, társadalmi, kulturális stb. változásokat, a múltat, a jelent, a jövőt. A lényeg, hogy megkülönböztető jelkép legyen, olyan jelkép, amely más jelképektől eltér, azokkal össze nem téveszthető. Ezeknek, a követelményeknek a régi címer maradéktalanul megfelel. Egyike a megyében a legszebbnek, a legjobban megtervezettnek, ezért nem új címertervezésről, csupán a régi megújításról, felújításról lenne szó. Régente általában nem volt zászlaja a községeknek, így Mezőnagymihálynak sem. A zászló színei a címer színeit ismétlik, s bele kerül a címer képe.

A megújított címer hivatalos leírása a következő: Kerektalpú pajzs kék mezejében zöld mezőn ezüstszínű bárány lépeget. A pajzsra helyezett arany koronás ezüst lovagi sisak sisakdísze növekvő arany oroszlán, amely jobb első mancsában ezüst szablyát tart. A sisakfoszlányok színe kék-ezüst ill. vörös-arany.

A zászló: Fehér, két szélén egy-egy kék sávval. A középső, szélesebb mezőben a leírt címerrel.

A címerábrázolásnál az arany megfelelője a sárga, az ezüst megfelelője a fehér szín / miként a zászló ábrázolásánál is látható/.